Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Tại CÔNG TY TNHH TM & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM (gọi tắt là Đông Nam Infotech)

Khi sử dụng dịch vụ của Đông Nam Infotech, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa Thuận Sử Dụng này. Vì vậy, hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Giới thiệu

Đông Nam Infotech là đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan đến máy chủ, lưu trữ, đăng ký tên miền, thiết kế website, và các dịch vụ công nghệ thông tin khác. Thỏa Thuận Sử Dụng này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ của Đông Nam Infotech.

2. Điều kiện sử dụng dịch vụ

2.1. Đăng ký tài khoản

Để sử dụng dịch vụ của Đông Nam Infotech, bạn cần đăng ký một tài khoản. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật về bản thân khi đăng ký tài khoản. Đông Nam Infotech có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn nếu thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật.

2.2. Sử dụng dịch vụ

Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Đông Nam Infotech một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để gây hại hoặc tấn công người khác, phát tán virus/mã độc, hoặc thực hiện các hành vi không đạo đức khác.

2.3. Bảo mật tài khoản

Bạn phải bảo mật mật khẩu và thông tin tài khoản của mình. Đông Nam Infotech không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc không bảo mật thông tin tài khoản.

2.4. Thanh toán

Bạn đồng ý thanh toán đầy đủ các khoản phí cho dịch vụ của Đông Nam Infotech theo các điều khoản thanh toán được quy định. Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, Đông Nam Infotech có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ của bạn.

3. Điều kiện dịch vụ

3.1. Cung cấp dịch vụ

Đông Nam Infotech cam kết cung cấp dịch vụ đúng như mô tả và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không gặp sự cố hoặc không bị gián đoạn.

3.2. Giới hạn trách nhiệm

Đông Nam Infotech không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi điều này là do lỗi của của chúng tôi.

3.3. Bảo hành

Chúng tôi không cung cấp bảo hành cho dịch vụ, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản dịch vụ cụ thể. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do sự cố của dịch vụ.

3.4. Thay đổi điều khoản

Đông Nam Infotech có quyền thay đổi Thỏa Thuận Sử Dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi được áp dụng được coi là bạn chấp nhận các thay đổi đó.

4. Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật.

5. Ngừng sử dụng dịch vụ

Bạn có quyền ngừng sử dụng dịch vụ của Đông Nam Infotech bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn phải tuân thủ các điều khoản về thanh toán và chấm dứt dịch vụ được quy định trong Thỏa Thuận Sử Dụng.

6. Pháp lý

Thỏa Thuận Sử Dụng này được điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Đông Nam Infotech sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến Thỏa Thuận Sử Dụng này, vui lòng liên hệ Đông Nam Infotech qua các thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ của Đông Nam Infotech, bạn đồng ý tuân thủ Thỏa Thuận Sử Dụng này và tất cả các quy định liên quan. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận Sử Dụng, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.